صفحه اصلی > راهنمای ثبت نام
.: راهنمای ثبت نام

=> مراحل ثبت نام و نام نویسی در سمپوزيوم :

1 - پر كردن
فرم ثبت نام
. 2 - واريز مبلغ شركت در سمپوزيوم به حساب شماره 122-7000-202384-1 بانك گردشگري به نام پانته آ ضيمران (شماره كارت جهت واريز به صورت كارت به كارت: 5054161002176026). همچنين شما مي توانيد توسط لينك زير به صورت آنلاين ثبت نام نماييد.
3 - تماس با دبيرخانه سمپوزيوم و ارسال فرم ثبت نام و شماره فيش واريزي .

هزینه شرکت در سمپوزيوم :
هزينه ثبت نام به صورت VIP: سه ميليون و چهارصد هزار ريال ثبت نام به صورت آنلاين